Pomoc prawna w Norwegii

  • Home
  • Pomoc prawna w Norwegii

Udzielam pomocy prawnej w sprawach pobytu i pracy w Norwegii. Doradzam w rejestracji pobytu, uzyskaniu norweskiego numeru identyfikacyjnego, wyborze formy opodatkowania i uzyskaniu karty podatkowej. Reprezentuję w sprawach przed organami administracji publicznej – urzędami skarbowymi, Barnevernet i NAV.

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us