NGO

Doradzam organizacjom non-profit broniących praw obywatelskich i praw człowieka oraz pomagających w sytuacjach kryzysowych.

Współpracuję ’z Amnesty International Polska, Doctors Without Borders (MSF), Extinction Rebellion Polska’,’WatchDogPolska i Iokalnymi organizacjami pomagającymi dzieciom, osobom niepełnosprawnym i bezdomnym.

Udzielam również pomocy prawnej organizacjom reprezentującym mniejszości narodowe, takim jak Związek Tatarów Polskich.

W 2021 r. doradzałam Doctors Without Borders (MSF) w tworzeniu struktur polskiego oddziału tej organizacji.

W 2022 r. przygotowałam dla Amnesty International Polska analizę przepisów prawa krajowego i międzynarodowego oraz orzecznictwa sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący penalizacji prawa do aborcji.

Współpracuję z Fundacją Otwarty Dialog (ODF) doradzając w kwestiach dotyczących sytuacji prawnej mieszkańcom Ukrainy szukających schronienia w Polsce lub ubiegających się o prawo azylu w Polsce. Mieszkańcom Ukrainy, którzy chcą znaleźć schronienie poza Polską, udzielam informacji, jaką pomoc mogą uzyskać w innych krajach.

Współpracuję z Fundacją Klimat dla Rolnictwa przygotowując analizy przepisów dotyczących działalności rolniczej, a w tym wymogów co do dobrostanu zwierząt, przepisów podatkowych, przepisów o sprzedaży produktów rolnych, rolnictwie społecznym i gospodarstwach opiekuńczych, certyfikacji i wymogach dla gospodarstw ekologicznych.

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us