Month: August 2022

Stowarzyszenie i jego jednostki

Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 210 ze zm..), dalej: „ustawa"), stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. Statut stowarzyszenia określa zasady ich tworzenia oraz rozwiązania, strukturę organizacyjną, organy, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania wyboru lub powoływania organów.
Więcej

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us