Publikacje

  • By admin
  • November 28, 2022

NGO-sy i mniejsze opłaty za prąd. Jak wypełnić oświadczenie

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców…
  • By admin
  • October 22, 2022

Czy NGO-sy zapłacą mniej za ciepło?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw…
  • By admin
  • October 8, 2022

Prawnicy z sercem. Pomagają pro bono, ratują z opresji

Niektóre sprawy ograniczają się do jednego pisma albo konsultacji, inne wymagają dużego zaangażowania i ciągną się…
  • By admin
  • September 6, 2022

Kiedy zbiórka pieniędzy może być uznana za publiczną

Nie każda zbiórka pieniędzy może być uznana za publiczną. Ma to praktyczne konsekwencje.
  • By admin
  • August 8, 2022

Stowarzyszenie i jego jednostki

Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach…

Czy pracę na rzecz fundacji można potraktować jako darowiznę, a jeśli tak, to jak to formalnie rozwiązać?

Przepisy nie zawierają definicji nieodpłatnego świadczenia– może ono być przedmiotem różnego rodzaju umów cywilnoprawnych, przy czym…

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us