Usługi


Współpracując z moimi klientami, jestem również ich doradcą biznesowym, identyfikuję ryzyka związane z prowadzoną przez nich działalnością, przygotowuję nowe strategie rozwoju oraz opiniuję nowe modele biznesowe.

Usługi

Doradzam w zakresie prawa cywilnego i handlowego, prawa pracy, prawa nowych technologii, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych, oraz prawa administracyjnego.

Przygotowuję dokumentację korporacyjną i reprezentuję w postępowaniach rejestrowych. Doradzam przy zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu, podziale i likwidacji spółek handlowych.

Zmiany w przepisach

Umożliwiam moim klientom przygotowanie się do zmian w prawie. Informuję o projektach zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązujących, nowelizacjach tych przepisów, najnowszych orzeczeniach sądów powszechnych i administracyjnych oraz wpływie na prawa i obowiązki moich klientów

Umowy

Tworzę umowy handlowe i asystuję w negocjowaniu ich treści, a w razie konieczności modyfikuję ich treść. Przygotowuję także zabezpieczenia właściwego wykonywania tych umów i wskazuję ryzyka wynikające z ich zawarcia lub niewłaściwego wykonania. Nadzoruję wykonywanie umów oraz reprezentuję moich klientów w sporach powstałych w związku z wykonywaniem tych umów.

Compliance

Doradzam w zakresie zapewnienia zgodności wewnętrznych aktów prawnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnieniem zgodności działań moich klientów z ich wewnętrznymi regulacjami i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przeprowadzam audyty działań przedsiębiorstw moich klientów i ustalam ryzyka i nieprawidłowości w tych działaniach oraz wskazuję możliwe rozwiązania

Prawo IT

Specjalizuję się w prawie nowych technologii. Doradzam przedsiębiorcom wdrażającym projekty IT, programistom i software house.

Współpracuję z programistami przeprowadzającymi audyty bezpieczeństwa minimalizując ryzyko niebezpieczeństw związanych z atakami cybernetycznymi. Wskazuję wymagania prawne dla procedur z zakresu bezpieczeństwa informatycznego wdrażanych przez programistów. Wspieram programistów weryfikujących zarządzanie podatnościami i oceniającymi poziomu bezpieczeństwa.

Znaki towarowe

Doradzam w sprawach zastrzeżenia znaków towarowych i logo. Weryfikuję zdolność ochronną. Reprezentuję moich klientów w postępowaniach przez Urzędem Patentowym RP.

Szkolenia

Współpracując z moimi klientami staram się dowiedzieć w jakich kwestiach należy uzupełnić wiedzę ich pracowników lub współpracowników i prowadzę szkolenia w tym zakresie. Prowadzę szkolenia z zakresu konstruowania i zabezpieczania umów handlowych oraz postępowania przed organami administracji.

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us